Du kan känna en magnetisk dragningskraft till violett