En klar himmelsblå färg i din aura tyder på självförtroende