Uncategorized

Vad är ett medium

Vad är ett medium?

Hur arbetar ett medium

Alla vi föds mer eller mindre mediala. Alla kan träna upp sin mediala förmåga och arbeta eller agera medialt i det vardagliga livet utan ens veta om att man är medial. Vi kan även träna upp vår mediala förmåga i vuxen ålder. 

När man känner man vill utveckla sina mediala förmågor tar man oftast kontakt med en person som arbetar med att lära ut redskap som får en att öppna mer till andra sidan. Man kan kalla det att lära känna sig själv på nytt och på ett mer djuplodat sätt. Den mediala förmågan blir då en medvetenhet och en medvetenhet om sig själv. Medveten om det som finns runt om oss. Att hitta en balans mellan att lyssna utåt och lyssna inåt och hitta medelvägen mellan dessa känslor. En sierska eller en spådam använder denna förmåga när de ska spå någon och detta kallas ofta spå i intuitionen. Dem läser tarotkorten, orakelkort och känner in vad som kommer till dem mer när dem spår tarotkort eller i runor, kaffesump, vatten eller det verktyg dem valt att spå med. 

Man skulle kunna säga att när man är medium och medial så är det som att förstå outtalat språk som man inte bara hör med öronen utan hör t ex med känner av med hela kroppen och ser med öronen och känner även i magen. Som att ställa in en radio på rätt kanal fast i fyra dimensioner. Det innebär att man känner av de 5 sinnena. Man kan känna doft, känna känslor, se bilder och höra ljud. Allt detta tillsammans ger en bild av vad som pågår kring en situation, en person eller ett djur. Som andligt medium är det en underbar känsla.

När man sen har lärt känna sig själv på nytt helt och fullt är det dags att öppna upp sinnena för att känna in andra som ett andligt medium. Det är då kunskapen om oss själva kommer väl till pass. När vi öppnar upp vår kanal för en annan människa kan vi få olika förnimmelser. Vi är alla sändare och mottagare. Det gäller bara för oss att lära oss att ställa in frekvensen rätt och att förstå de olika känslorna som ett språk för att som medium veta vad som pågår. 

När ett medium ska länka med andra sidan så öppnar dem ofta upp sina chakrans. Vissa väljer att bara arbeta utan att öppna upp och är öppna hela tiden. Det finns sju chakran på kroppen utöver dem flera tusen som kroppen har. Medium öppnar bara upp rotchakrat, navelchakrat, solarplexus, hjärtchakrat, halschakrat, tredjeögat och kronchakrat. När en medial sittning äger rum eller en seans är det inte mediumet som bestämmer vilka som skall komma igenom med budskap från andra sida och ett medium kan inte bestämma eller framtvinga en kontakt utan andra sidan sänder igenom dem som är menade att komma igenom till en person.

Andra sidan vet vad vi behöver och vad vi behöver ta del av. Vi kan alla ha en tanke eller en vilja någon skall träda fram genom mediumets länkning, men andra sidan vet vad vi behöver. Ibland kanske vi inte förstår budskapet direkt utan behöver landa först då kan vi börja förstå budskapet. Eller så förstår vi direkt allt som andra sidan förmedlar till oss genom mediumet. 

Ett medium kan berätta sådant som vi kan relatera till med dem bortgångna. Minnen, händelser som skett när den bortgångna levde. Även vad den bortgångna hade för personlighet, utseende och ålder och ibland kan även mer komma fram från andra sidan. En länkning som ett medium utför handlar om att läkas och helas för oss efterlevande. Ofta kan en sorg hålla sig fast efter dem som gått över och vi behöver budskapen för att kunna känna frid inom oss så vi kan leva fullt ut.  Vi måste även förstå att vissa inte är öppna eller redo av att ta in denna dimension i sina liv och kommer inte att förstå vad ett medium pratar om medan andra tar till sig och har mycket nytta av det i sitt vardagsliv. 

Ibland kan en person behöva få stöd från andra sidan. Medium kan ibland fungera som en uppslagsbok. De kan ge medial rådgivning och svara på frågor om både dåtid, nutid och framtiden. Det är viktigt att inte lägga sitt liv i ett mediums händer.

Kan man få ut lika mycke av ett medium och budskap när man ringer till ett medium? Absolut ett medium har inga gränser för sitt mediumskap. 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Call Now ButtonRing Tarot🌟Stjärnan. Tryck här